Now showing items 1-1 of 1

  • Editor a manažer programů pro svařovací automaty 

    Ševčíková, Lenka
    Úkolem této práce je modernizovat a dotvořit grafické uživatelské prostředí pro barevný dotykový panel a naprogramovat funkce usnadňující uživatelům práci. Software je vyvíjen pro plazmové navařovací automaty vyráběné ...