Now showing items 1-8 of 8

 • Energetické využití malého vodního toku 

  Pišín, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další ...
 • Energetický potenciál vody v chovných nádržích 

  Schittenhelm, Dominik
  Táto bakalárska práca je rozdelená na niekoľko častí. Prvá časť sa zaoberá teóriou vodných elektrární a vodných turbín použiteľných pri malých zdrojoch elektrickej energie. Druhá časť je zameraná na návrh malého mikrozdroja ...
 • Optimalizace modelu vodní elektrárny 

  Kršiak, Oliver
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením meracích prístrojov a programu pre riadenie modelu vodnej elektrárne určenej k laboratórnym účelom. Prvým krokom je zvýšiť mechanický výkon pôovodného modelu vodnej elektrárne. ...
 • Projekt malé vodní elektrárny pro konkrétní lokalitu. 

  Paštěka, František
  Tato diplomová práce je zaměřena na projektování malé vodní elektrárny pro konkrétní lokalitu. V práci by měla být navržena vhodná turbína pro zjištěné parametry na dané lokalitě, dále pak vytvořena základní projektová ...
 • Projekt modelu malé vodní elektrárny 

  Urbánek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí malé vodní elektrárny pro laboratorní účely. Prvním krokem je vypočítání potřebných parametrů pro vytvoření 2D modelu Bánkiho turbíny. Další částí je návrh či výběr jednotlivých ...
 • Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu 

  Čermáková, Klára
  Malé vodní elektrárny jsou tématem této bakalářské práce, kterou lze dále rozdělit na tři části. První je věnována historii využívání vodní energie, základním typům hydroenergetických děl a klasifikaci vodních elektráren. ...
 • Regulace turbín malých vodních elektráren 

  Horký, Jiljí
  Tato bakalářská práce pojednává o regulaci turbín v malých vodních elektrárnách. V první kapitole je uvedena základní teorie týkající se této problematiky. V následujících dvou kapitolách je blíže představena charakteristika ...
 • Studie proveditelnosti MVE na toku Papradnianka v okrese Povážská Bystrica 

  Barenčík, Ladislav
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh koncepčného riešenia MVE na rieke Papradnianka v lokalite Prúdy a posúdenie možnosti realizácie tohto projektu. V prvej časti práce boli prehodnotené hydrologické údaje a uskutočnený ...