Now showing items 1-7 of 7

 • 3D Hra v Unity s využitím analýzy hudby 

  Petrjanoš, Jakub
  Tato práce pojednává o zpracování hudby a jejím využití při tvorbě hry v herním engine Unity. Pomocí analýzy hudby je ve hře řešeno hledání cesty přes procedurálně generovaný terén. Při vývoji byly použity experimentální ...
 • Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny 

  Jeřábek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ...
 • Extrakce a modifikace vlastností číslicových zvukových signálů v dynamické rovině 

  Kramoliš, Ondřej
  Tato práce se zabývá základními metodami měření efektivní a špičkové hodnoty číslicového zvukového signálu, metodami měření úrovně hlasitosti a skutečné špičkové hodnoty dle doporučení ITU-R BS.1770-1 a číslicovými systémy ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky 2D počítačové grafiky 

  Drápela, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá dvojrozměrnou počítačovou grafikou. Konkrétně Bézierovými křivkami, zvýšením jejich stupně beze změny jejich tvaru a provedení subdivision. Dále pak algoritmem Catmull--Clark subdivision a ...
 • Srovnáni 2D LIDAR SLAM metod v simulaci a v reálném světě 

  Cihlář, Miloš
  Tato práce se zbývá návrhem vhodné mobilní robotické platformy, se schopností vytvořit mapu budovy za použití existujících 2D SLAM algoritmů, a porovnáním SLAM algoritmů v simulaci a reálném světě. Jsou použity tři známé ...
 • Tenkostěnné přesypané konstrukce 

  Houšť, Vladimír
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na analýzu tenkostěnných přesypaných klenbových konstrukcí. Štíhlá betonová klenba je řešena s využitím nelineárního FE-modelu, který zohledňuje konstitutivní vztahy pro zeminy, ...
 • Tvorba písma OpenType volně dostupnými softwarovými prostředky 

  Bednár, Peter
  Práca podrobne spracováva súčasnú problematiku typografie a počítačového písma formátu OpenType. Zo začiatku sa venuje historickému vývoju písma, kde kladie dôraz hlavne na vývoj rímskeho písma a latinky a popisuje ich ...