Now showing items 1-3 of 3

 • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

  Svoboda, Petr
  Práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce bytového domu. Obsahuje posouzení spodní stavby jako vodonepropustné stavby z betonu – „bílé vany“. Objekt je založen pod úrovní hladiny podzemní vody. ...
 • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

  Ruber, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je návrh konstrukcí podzemních částí objektu. Součástí práce je provést porovnání alternativních návrhů a následné zhodnocení interakce horní stavby s podložím a pilotovým založením. Pro vybranou ...
 • Železobetonová základová vana administrativní budovy 

  Turek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem železobetonové základové konstrukce vícepodlažního administrativního objektu. Jedná se o vodonepropustnou konstrukci bílé vany. Založení je navrženo v kombinaci základová deska a piloty. ...