Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza rozhodujících vlivů na obvyklou cenu vybraných rodinných domů v Břeclavi 

  Lorenc, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rozhodujícími vlivy působícími na obvyklou cenu rodinných domů ve městě Břeclavi. Na základě provedeného dlouhodobého průzkumu na českém realitním serveru Sreality.cz a na serveru Českého úřadu ...
 • BŘECLAV - REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU 

  Baťková, Kateřina
  Cílem práce je vytvořit strategii pro pozvolnou integraci chátrajícího areálu do organismu města. Úsilí se soustředí na zužitkování lukrativní pozice cukrovaru ve středu města a snaží se zde vytvořit ideální podmínky pro ...
 • Město místo továrny - kompaktní bydlení v Břeclavi 

  Přikryl, David
  Řešené území – areál bývalého Kufnerova cukrovaru - se nachází na břehu řeky Dyje v centru města. Návrh se snaží svým uspořádáním veřejných prostor a charakterem zástavby navázat na městské centrum a zároveň využít stávající ...
 • Nájemné bytu v Břeclavi a faktory, které je ovlivňují 

  Janek, Ondřej
  Diplomová práce popisuje současnou situaci na trhu s tržním nájemných ve městě Břeclav. Zaměřuje se na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Průzkum trhu byl proveden na základě dat z ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Zeman, Milan
  Diplomová práce identifikuje současné marketingové postupy a nástroje kavárny Caffe Marco. Poté je provedena analýza vývoje vnějšího a vnitřního prostředí a na základě průzkumů a analýz navržena relevantní marketingová ...
 • Ocenění staveb pro potřeby pojišťoven 

  Švedová, Adriana
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovitých věcí pro potřeby pojišťoven. Nejdříve jsou vymezeny pojmy, které jsou spojeny s oceněním nemovitých věcí a pojišťovnictvím a jsou popsány jednotlivé metody ocenění. Nadále ...
 • Rekonstrukce ulice Stromořadní a části ulice Břetislavova v Břeclavi 

  Olej, Otto
  Rekonstrukce úseku je navržena kvůli zlepšení technického stavu komunikací a zlepšení bezpečnosti dopravy silniční i pěší, které se zde protínají u důležitého dopravního uzlu - břeclavského vlakového a vedlejšího autobusového ...
 • Studie proveditelnosti protipovodňových opatření 

  Kacálek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav. S použitím numerického 2D modelu proudění vody byly provedeny hydraulické výpočty průchodu povodňových průtoků řešenou lokalitou. Bylo ...
 • Vinařství Marcinčák Novosedly 

  Prátová, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby Vinařství Marcinčák v obci Novosedly. Práce vychází ze studie vypracované v předmětu AG032 – Ateliér architektonické tvorby II. Navrhovaná stavba se nachází v oblasti Stará ...
 • Zámecký areál Břeclav 

  Bažík, Lenka
  Pro vytvoření konceptu pro zámecký areál v Břeclavi je důležité vzít v úvahu širší souvislosti, tedy v rámci kraje a především zapojení do Lednicko-valtického areálu (LVA). Stejně jako stavby LVA je i zámecký areál v ...