Now showing items 1-1 of 1

  • Snímání a zpracování akustických signálů technologií B Format 

    Wiesner, Jakub
    Práce je zaměřena na návrh zařízení pro snímání zvukových signálů technologií SoundField, softwarové zpracování těchto signálů a převod na signály pro vícekanálové zvukové systémy Surround sound. V práci je popsáno vnímání ...