Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům v řadové zástavbě 

    Šaár, Martin
    Diplomová práce se zabýva projektovou dokumentací novostavby polyfunkčního domu v řadové zástavbě na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Obytná část je určena pro bydlení osmi osob. Část s obchody a s kancelářemi je ...
  • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

    Macháček, Jan
    Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou prutovou výztuží a FRP ...