Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace FPGA v řízení maticových displejů LED 

    Šunka, Pavel
    Práce dává náhled do problematiky řízení plně barevných RGB LED panelů o větším počtu řádků a sloupců. Zabývá se komunikačními protokoly pro přenos obrazu a výměnu informací. Zaměřuje se implementaci FPGA do řídící struktury ...
  • Fraktál v sekvenci DNA 

    Nedvěd, Jiří
    Práce se zabývá hledáním fraktální struktury v sekvenci DNA, která bude vykreslena ve čtverci ACGT. Na počátku jsou rozebrány fraktály obecně a důkladně je probrána konstrukce Sierpinského trojúhelníku deterministickou ...