Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský záměr 

  Bohadlová, Pavlína
  Předmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení soukromé mateřské školy v Broumově. V první části jsou stanovena teoretická východiska, která nám charakterizují podnikatelské prostředí v České republice ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Slámová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá navržením podnikatelského záměru pro oblast chovu a výcviku psů. Tato činnost bude provozována na základě živnostenského oprávnění po dobu studií na vysoké škole. Výstupem práce je zhotovení ...
 • Podnikatelský záměr založení fitness centra. 

  Adámek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zhotovením podnikatelského záměru na vybudování a zprovoznění fitness centra s ambicí provozovat toto fitness pod obchodní značkou Gold`s Gym, které bude provozováno formou franchisingu. Při ...