Now showing items 1-20 of 44

 • Adaptivní OFDM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat možnosti adaptivního nastavení systému OFDM. Studie řeší způsob získání potřebných informací o jednotlivých frekvenčních subkanálech pomocí pilotních signálů a využití těchto informací k ...
 • Analysis and Simulation of the Transmission Distortions of the Mobile Digital Television DVB-SH Part 1: Terrestrial Mode DVB-SH-A with OFDM 

  Polak, L.; Kratochvil, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  This paper deals with the latest digital TV standard DVB-SH (Digital Video Broadcasting - Satellite to Handhelds) with focus on utilization of its advantages for the next generation of mobile TV broadcasting. The whole ...
 • Analysis and Simulation of the Transmission Distortions of the Mobile Digital Television DVB-SH Part 2: Satellite Mode DVB-SH-B with TDM; Part 2: Satellite Mode DVB-SH-B with TDM 

  Polak, L.; Kratochvil, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  This paper deals with the second part of the latest digital TV standard DVB-SH (Digital Video Broadcasting – Satellite to Handhelds) with focus on utilization of its advantages for the next generation of mobile TV broadcasting. ...
 • Co-channel and Adjacent Channel Interference Measurement of UMTS and GSM/EDGE Systems in 900 MHz Radio Band 

  Gleissner, F.; Hanus, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  This paper is concerned with inter-system and intra-system interference measurements of 2.5G and 3G mobile communication systems. The both systems UMTS and GSM/EDGE are assumed to operate in a common radio band of 900 MHz. ...
 • Coexistence Between DVB-T And LTE Services In a Shared Frequency Band And Their Measurement 

  Plaisner, D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with exploring, measuring and evaluation of possible coexistence scenarios between Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) and Long-Term Evolution (LTE) mobile services, which can occur in a shared ...
 • Demonstrace metod snižování pravděpodobnosti chybného příjmu 

  Musil, Petr
  Tato práce se zabývá demonstrací metod snižujících pravděpodobnost chybného příjmu. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány metody snižující pravděpodobnost chybného příjmu, problematika přenosového kanálu a parametry ...
 • Digitální pozemní televizní vysílání DVB-T/H a DVB-T2 

  Pospíchal, Martin
  Diplomová práce porovnává standardy pro digitální pozemní televizní vysílání první generace DVB-T/H a druhé generace DVB-T2 s důrazem kladeným především na modulátor, tedy kanálové zabezpečení signálu proti vlivu rušení ...
 • Disperzní vlivy optických vláken na multiplexní přenosy 

  Kyselák, Martin
  Prezentovaná práce se zabývá současným trendem zvyšování přenosových rychlostí optických vláken s využitím vlnových multiplexů. S novými trendy vyvstávají nové teoretické a praktické problémy. Kromě známé vidové disperze ...
 • Dynamický stav modelu OMNeT++ pomocí SNMP 

  Smejkal, Jakub
  Práce se zabývá přípravou a získáváním dynamických dat o sledované síti pro simulační nástroj OMNeT a jeho přídavek INET Framework, který je rozšiřován v rámci projektu ANSA na Fakultě Informatiky VUT. Jako prostředek k ...
 • Efficient Use of Mobile Radio Channels 

  Danek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-09)
  This paper deals with GMSK and 4-Level FSK modulation schemes which are adopted in the land mobile services. The analysis of group delay interaction has been carried out by approximative mathematical reflections. Better ...
 • Improvement of Bit Error Rate in Free Space Optical Link 

  Novák, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The article describes an inovative bit error rate reduction technique principle and its practical implementation. The design is implemented in an FPGA and can be combined with other more conventional BER reduction techniques. ...
 • The influence of digital modulations on 320 Gbit/s OTDM 

  Kočí, Lukáš; Münster, Petr; Horváth, Tomáš; Čučka, Milan; Filka, Miloslav (Croatian Communications and Information Society, 2016-06-01)
  The main contribution of this paper is application modulation formats in the 320Gbit/s OTDM and their comparison.
 • Koexistence stávajících a nových generací zemské digitální televize a mobilních bezdrátových komunikačních služeb 

  Plaisner, Denis
  Táto práca sa zaoberá skúmaním, meraním a vyhodnotením možných koexistenčných scenárov, ktoré sa môžu vyskytnúť medzi terestriálnou digitálnou televíziou (DVB-T/T2) a mobilnými bezdrôtovými službami, poskytovaný štandardom ...
 • Kvalita služeb v optických přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Práce je zaměřena na optické přístupové sítě. Zabývá se problematikou přenosových para metrů fyzické vrstvy, jejich negativním dopadem na parametry kvality služeb a možnostmi redukce jejich vlivu pomocí polarizačního ...
 • Laboratorní pracoviště pro měření DVB-T2 MISO vysílání 

  Bárta, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a analýzou DVB-T2 MISO vysílání. V teoretické části práce je popsán vysílací řetězec systému DVB-T2 na úrovni fyzické vrstvy. Pozornost je věnována pro oba SISO a MISO vysílací módy. ...
 • Laboratorní pracoviště pro měření vlastností DVB-T2/T2-Lite 

  Krejčíř, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního pracoviště pro měření vlastností systému DVB-T2 a DVB-T2-Lite. Oba standardy pro digitální pozemní televizní vysílání jsou podrobně popsány. Při samotném měření ...
 • Laboratory Workplace For Measuring Performances Of Dvb-T2/T2-Lite Systems 

  Krejčíř, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper presents a simple measurement setup to explore performances of DVB-T2/T2-Lite systems. The proposed concept is realized in a form of measurement workplace in laboratory conditions and an appropriate measurement ...
 • LDPC kódy 

  Hrouza, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou LDPC kódů. Jsou zde popsány metody vytváření paritní matice, kde je kladen důraz především na strukturované vytváření této matice za použití konečné geometrie: Euklidovské geometrie a projektivní ...
 • Metodologie auditu optických sítí 

  Štěpán, Petr
  Tato práce se zabývá shrnutím auditu optických systémů v rámci všech vrstev referenčního modelu ISO/OSI. Úvod práce se zaměřuje na zkoumání problematiky managementu řízení sítí, popisu modelu ISO/OSI a vysvětlení termínů ...
 • Měření a analýza TV signálu v systému DVB-T2 

  Youssefová, Kristina
  Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlastností standardu pro digitální televizní vysílání přes pozemní vysílače (DVB-T2). Dělí na tři hlavní části. V první části je prozkoumán řetězec signálového zpracování DVB-T2. Ohled ...