Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému 

  Kubínová, Zuzana
  Software implementovaný v rámci Fly-by-Wire systému firmy Honeywell je složen z mnoha modelů implementovaných v systému Simulink. Tato práce se zabývá hledáním přímých a nepřímých spojitostí mezi jednotlivými signály v ...
 • Demonstrace grafových algoritmů 

  Varadinek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro demonstraci a vizualizaci některých grafových algoritmů. Aplikace uživateli umožňuje vytvořit graf, ohodnotit hrany nebo pojmenovat a rozmístit vrcholy. Nad takto ...
 • Demonstrační program simulace zásobníkových automatů 

  Kuželová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zpracováním simulace zásobníkových a rozšířených automatů. Součástí práce je demonstrační program, který umožňuje uživateli zadat nastavení automatu a následně spustit simulaci přijetí vstupního řetězce ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve videu 

  Hanek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá knihovnou OpenCV a jejími metodami. Vytvořená aplikace je schopna detekovat pohybující se objekty ve videu ze statické kamery za pomocí metod pro odečítání pozadí obrazu. Tuto aplikaci je ...
 • Grafy, grafové algoritmy a jejich využití 

  Pavlásek, Ondřej
  Práce predstavuje text zamerený na problematiku teorie grafu, popisuje jednotlivé grafové algoritmy a charakterizuje jejich praktické použití. Shrnuje výhody a nevýhody každého z nich a podává vysvětlení, který je vhodný ...
 • Modelování skladů pomocí grafického rozhraní 

  Rajnoha, Martin
  Diplomová práca navrhuje nový algoritmus, ktorý umožňuje efektívnu konverziu grafickej reprezentácie skladu do grafovej reprezentácie a následne urýchľuje odhad ceny ciest. Navrhnutý algoritmus počíta vzdialenosti medzi ...
 • Řešitel hry griddlers 

  Balcárek, Lukáš
  Hlavním motivem této práce je logická hra Griddlers, na které jsou ukázány různé postupy pro hledání správného řešení. Pro nalezení řešení daného zadání se používají neinformované a informované algortimy, které jsou ...
 • Sledování pohybu v MHD 

  Paulovčák, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou sledovania pohybu užívateľa v mestskej hromadnej doprave a taktiež optimalizáciou trasy a prestupov pri cestovaní. V jej prvej časti autor prezentuje informácie o teórii grafov ...
 • Teorie grafů - implementace vybraných problémů 

  Stráník, František
  Tato práce je zaměřena na seznámení se základními problémy z oblasti teorie grafů. Jsou zde popsány základní pojmy i složitější problémy. Jedna část práce je zaměřena na práci s jednotlivými typy grafů. Začíná se s jednosměrně ...