Now showing items 1-2 of 2

  • Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW 

    Šolc, Martin
    V této práci je popsán program LabVIEW a jeho vývojové prostředí. Dále jsou rozebrána nejčastěji používaná čidla proudů, popsány principy jejich funkce a jejich vlastnosti. V další části práce se zabývám popisem integračních ...
  • Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D 

    Daněk, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole v programu Ansoft Maxwell 3D, který pro simulaci elektromagnetických polí využívá metodu konečných prvků. Nejprve je uveden postup tvorby geometrického modelu ...