Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza implementace a oceňování BIM modelu ve stavebním podniku 

  Forman, Vladislav
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu implementace a oceňování BIM modelu ve stavebním podniku. V praktické části je vybrán konkrétní stavební podnik a jeho projekt pro zavedení implementace a ocenění pomocí oceňovacích ...
 • Analýza možností propojení stavebně-ekonomických software a software pro technické kreslení 

  Domanský, Vojtěch
  Předmětem práce je analýza možností datového propojení software pro stavebně-projekční činnost se software stavebně-ekonomickými pro sestavování rozpočtů z hlediska informačního modelování budov. V teoretické části je ...
 • Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

  Halajová, Andrea
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzami únikových trás v 3D modeli budovy. Prvotne sú zo zadaného 3D BIM modelu vo formátu IFC extrahované potrebné dáta do GIS prostredia ArcGIS. Z modelu je vytvorená topologická sieť ...
 • Architect‘s Role in the Period of Digitalisation of the Construction Industry 

  Marek, Aleš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020-11-04)
  This paper deals with the changing role of chartered architects in the era of digitalization in the construction industry and the resulting new demands on their key activities during the design process.
 • BIM integration in education: A case study of the construction technology project Bolt Tower Dolni Vitkovice 

  Venkrbec, Václav; Bittnerová, Lucie (Technická Univerzita v Košiciach, 2017-12-29)
  Building information modeling (BIM) can support effectiveness during many activities in the AEC industry. even when processing a construction-technological project. This paper presents a approach how to use building ...
 • BIM-based timber structures refurbishment of the immovable heritage listed buildings 

  Henek, Vladan; Venkrbec, Václav (IOP Publishing, 2017-12-21)
  The use of Building information model (BIM) design tools is no longer an exception, but a common issue. When designing new buildings or complex renovations using BIM, the benefits have already been repeatedly published. ...
 • Construction process optimisation - review of methods, tools and applications 

  Venkrbec, Václav; Galić, Mario; Klanšek, Uroš (HSGI - Croatian Association of Civil Engineers, 2018-08-10)
  A review of current heuristic techniques and mathematical programming methods is presented in the paper. Modern optimisation modelling tools are presented, common construction optimisation problems are described, and an ...
 • Efektivita procesu oceňování stavební výroby 

  Sofka, Filip
  Diplomová práce se zabývá efektivitou oceňování stavební výroby. Teoretická část se věnuje oceňování stavební výroby, analýzou náročnosti oceňování, principem sestavení rozpočtů a představení BIM procesu ve stavebnictví. ...
 • GIS ANALÝZY V PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ STAVEB 

  Černý, Martin
  Tato disertační práce se zabývá geografickými informačními systémy (GIS) a možností využití prostorových analýz v informačních modelech budov (BIM). V práci jsou porovnány GIS a BIM z hlediska přístupu k organizaci dat, ...
 • Implementace BIM do podniku malého rozsahu v ČR 

  Helvínová, Veronika
  Tématem a cílem práce je definování charakteristik BIM, výhody a překážky implementace BIM a vývoj BIM situace v ČR. Vzhledem k nově vznikající situaci možnosti veřejných zakázek zadávaných pomocí metod BIM je analyzována ...
 • Indoor and Outdoor Backpack Mapping with Calibrated Pair of Velodyne LiDARs 

  Veľas, Martin; Španěl, Michal; Herout, Adam (NEUVEDEN, 2019-09-29)
  This paper presents a human-carried mapping backpack based on a pair of Velodyne LiDAR scanners. Our system is a universal solution both for large scale outdoor and also smaller indoor environments. It benefits from ...
 • Informační modelování budov vodárenských objektů 

  Maňas, Jaroslav
  Tato práce se zabývá tvorbou BIM modelu v softwaru Revit z dat laserového skenování. Práce se zaměřuje především na TZB vodárenského objektu. V teoretické části je nastíněna základní problematika laserového skenování, ...
 • Liniová stavba v rámci životního cyklu z pohledu BIM 

  Vacková, Veronika
  Cílem práce bylo využití systému BIM v rámci zajištění kompletní výstavby, včetně provozní části u liniových staveb. V první části diplomové práce jsem se zabývala náklady na celkovou životnost liniové stavby, životním ...
 • Mateřská a základní škola ve Škrdlovicích 

  Peňáz, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je zpracování určených částí projektové dokumentace pro stavební povolení Mateřské a základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: dvoupodlažní ...
 • Model části budovy v programu Revit 

  Richterová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit model 1NP v programu Revit a vysvětlit postup práce v programu. Tento model je založen na reálné stavbě panelového domu, která se nachází v Brně na ulici Herčíkova 2. Vytvořený model ...
 • Model rodinného domu v programu Revit 

  Soukup, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá zpracováním a sběrem prostorových dat pro tvorbu funkčního 3D informačního modelu, tzv. BIM (Building information modeling), který je ve stavebnictví stále více využíván všemi účastníky ve výstavbě, ...
 • Model suterénu budovy v programu Revit 

  Vystavěl, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit model suterénu panelového domu v programu Revit Architecture. V teoretické části bylo úkolem vyhotovit vybrané kapitoly metodického návodu. V práci jsou zejména zmíněny kapitoly ...
 • Modelování a simulace rizik investičních záměrů 

  Pospíšilová, Barbora
  Disertační práce se zabývá modelováním a simulací rizik investičních záměrů a propojením problematiky rizik s novými trendy ve stavebnictví. Proces vyvážení akceptovatelné míry rizika a vynaložených nákladů je velmi složitý ...
 • Modelování, simulace a experimentální měření reakce systémů vytápění/vzduchotechniky na požadavky regulace 

  Matějíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá chováním technických systémů studentské koleje v Brně. V objektu bylo měřeno a vyhodnoceno teplotně-vlhkostní klima. Měření je pak porovnáno s počítačovou simulací vytvořenou v programu DesignBuilder. ...
 • Moderní přístupy k projektování elektrických zařízení se zaměřením na železniční stavby 

  Forejtník, Jan
  Téma ,,Moderní přístupy k projektování elektrických zařízení se zaměřením na železniční stavby“ reaguje na rozhodnutí vlády České republiky o zavedení metody BIM pro státní nadlimitní zakázky od 1. ledna 2022. Metodu BIM ...