Now showing items 1-20 of 21

 • Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení 

  Kolář, Bohumil
  Cílem této bakalářské práce je sestavení a řízení modelu aktuátoru, který aproximuje chování reálného aktuátoru při zátěži. Práce popisuje jednotlivé typy aktuátorů a jejich vlastnosti. Dále je popsán matematický model ...
 • Analýza chování měniče při řízení PMSM motoru 

  Buchal, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem programového řešení pro mikrokontrolér AURIX TC234 od společnosti Infineon Technologies, které umožní vzorkování signálu s požadavkem na co nejkratší periodu vzorkování a na libovolné ...
 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Križan, Jakub
  Práce se zabývá problematikou řízení bezkartáčového stejnosměrného (BLDC) motoru jak s užitím senzorů natočení, tak i bezsenzorově. Dále pojednává o problematice řízení při výpadku senzoru a zabývá se rovněž odvozením a ...
 • Chladicí systém Formule Student 

  Marek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá chladícím systémem Formule Student, analýzou současného systému chlazení, jeho konstrukčního řešení a návrhem na jeho zlepšení. Na základě rešerše chladících systému Formule Student a ...
 • Dálkově ovládaná terénní čtyřkolka 

  Kejzlar, Radim
  Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní návrh a realizaci RC vozidla ovládaného pomocí chytrého zařízení s operačním systémem Android pomocí komunikace Bluetooth. Čtyřkolka je navrhována v souladu s požadavky interaktivní ...
 • IP core pro řízení BLDC motorů 

  Hráček, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o vektorovém řízení synchronních BLDC a PMSM motorů pomocí FPGA. V první části je popsána základní teorie těchto motorů a jejich řízení. Následně je popsáno vektorové řízení a jeho náležitosti ...
 • Kompaktní měnič pro BLDC motor 

  Nevřivý, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací kompaktního měniče pro bezkartáčový elektromotor o mechanickém výkonu 600 W a jmenovitém momentu 1,6 Nm. Motor je koncipován na napětí meziobvodu 300 V. Důraz je kladen především na cenu ...
 • Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů 

  Holoubek, David
  Tato práce je zaměřena na metodiku a měření BLDC motorů. V první části je uvedeno dělení elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Druhou část tvoří BLDC motory a jejich přehled, použití v aplikacích a ...
 • Měnič pro BLDC motor 

  Bedlivý, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou řízení BLDC motoru v senzorovém i bezsezorovém režimu a návrhem, realizací a měření vlastností tranzistorového měniče pro motor o nominálním výkonu 2 kW na napětí 48 V.
 • MIL simulace elektrických motorů v reálném čase 

  Bartík, Ondřej
  Tato práce se zabývá implementací modelů dvou různých typů střídavých elektrických motorů v obvodu ZYNQ-7000 pro potřeby MIL simulace v reálném čase. Jedná se konkrétně o BLDC motor a asynchronní motor. V této práci je ...
 • Modelování a simulace vektorového řízení EC motorů v prostředí Simulink 

  Hořava, Jan
  Hlavním cílem této práce je vytvoření modelu elektricky komutovaného motoru s aplikací vektorového řízení v prostředí Matlab – Simulink. Úvodní teoretická část dokumentu je věnována fyzické konstrukci EC motorů. V dalším ...
 • Návrh a realizace kvadrokoptéry s využitím Arduino Due 

  Majer, Dominik
  Bakalářská práce se věnuje návrhu funkčního prototypu kvadrokoptéry za použití standardních modelářských komponent s~řídící jednotkou Arduino Due a gyroskopem obsahující čip MPU6050. Cílem je funkční (letu-schopný) prototyp ...
 • Návrh a výroba modulu pro řízení motorů na nízká napětí 

  Ludva, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat univerzální řídicí jednotku určenou k ovládání elektrických motorů malých napětí – elektronicky komutovaného, stejnosměrného a krokového. To zahrnuje vytvoření vhodné ...
 • Návrh konstrukce elektrické koloběžky 

  Lamberský, Václav
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh elektrokoloběžky. V první části práce je provedena rešerše používaných řešení konstrukcí a typů pohonů. V dalších kapitolách práce jsou počítány a voleny elektromotor, akumulátor ...
 • Návrh regulátoru otáček pro BLDC motor použitý pro quadrocopter 

  Libicher, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektrického regulátoru otáček pro BLDC motor, který bude použit v létajícím prostředku nazývaném kvadrokoptéra. V první části práce jsou vysvětleny způsoby řízení a bezsenzorové ...
 • Návrh synchronního stroje s permanentními magnety 

  Bureš, Petr
  Vzhledem k dnešnímu trendu je šetření životním prostředím na prvním místě. V oblasti točivých elektrických strojů se tedy ve prospěch této skutečnosti projevuje snaha vytvářet stroje s co možná nejvyšší účinností, a tak ...
 • Propulsion System for Electric Scooter 

  Doležal, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper is focused on a design of optimal propulsion system for folding portable scooter. The BLDC motor is used as a propulsion. The paper deals with the design of electronics for sensor control. Two control methods are ...
 • Řízení synchronního motoru s permanentními magnety s ohledem na jednoduchost realizace 

  Vybíral, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou řízení střídavých synchronních elektrických motorů s permanentními magnety. V úvodu je popsáno rozdělení motorů dle konstrukce a se zaměřením na BLDC motor. Dále jsou zde rozebrány metody ...
 • St Microelectronics Bldc Drive Demonstrator Software Pre-Development 

  Ctibor, Jiri (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In this article is presented the own application structure of a BLDC motor control demonstrator. This demonstrator is made for the desirables of R3-PowerUP project advertised by the ST Microelectronics. Therefore, mostly ...
 • Univerzální řídicí jednotka pro BLDC motory 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem univerzální řídicí jednotky pro BLDC motor napájené z palubní sítě letadla 28 V schopné řídit motor do 10 A. Maximální výkon motoru je okolo 250 W. Důležitým předpokladem jednotky je možnost ...