Now showing items 1-20 of 37

 • Autonomní mobilní robot 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací podvozku pro autonomní kolový mobilní robot spolu s návrhem vhodného řídicího systému. Pro pohyb robotu bylo třeba vytvořit jednotlivé moduly pro měření okolních dat, jejich následné ...
 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Hrbáč, Zbyněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezsenzorového řízení BLDC motoru pomocí Rozšířeného Kálmánova filtru. V první části je popsán proces implementace EKF pro odhad rychlosti a elektrického natočení rotoru. K určení ...
 • BLDC Motor Hil Real-Time Simulation On ZYNQ 

  Bartík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper is focused on real-time simulation of BLDC motor on SOC ZYNQ device. The simplified model of BLDC motor in Matlab/Simulink is introduced. Next, the scale method based on physical principles of motor is described. ...
 • Compactrio Module For Servomotor Control 

  Macek, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper deals with the design of a user card for the National Instruments CompactRIO platform. The proposed module allows control of servomotors such as BLDC or PMSM, with the possibility of being connected as a feedback ...
 • Elektrické a mechanické vlastnosti EC motorů 

  Pleva, Martin
  Tato práce se zabývá elektrickými a mechanickými vlastnostmi elektronicky komutovaných motorů. Popisuje konstrukci motoru, srovnání s dalšími typy motorů, řízení proudů ve statoru, rovnice popisující chování motoru, využití ...
 • Elektronicky komutovaný motor 

  Bláha, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice elektronicky komutovaných motorů a možnostech jejich řízení. V úvodní části je shrnuta teorie EC motorů a možnostech jejich řízení. V další navazující části je proveden návrh včetně ...
 • FPGA modul pro řízení BLDC motorů 

  Makówka, David
  Práce se zabývá možnostmi řízení BLDC motorů za využití FPGA čipů a také návrhem měniče pro kompletní realizaci. Pro řízení BLDC motoru byla implementována šestikroková komutace, pro budoucí usnadnění implementace vektorového ...
 • Generátor pro mobilní robotické aplikace 

  Hrbáč, Zbyněk
  Tato bakalářské práce je zaměřena na konstrukci generátoru pro mobilní robotické aplikace. V první části je uveden průzkum dostupných elektrocentrál jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Druhou část tvoří přehled ...
 • Jednokolové vozítko 

  Hanuš, Radek
  Cílem této práce je návrh a praktická realizace samobalancujícího vozítka podobného kolečkovému prknu, využívající k pohonu pouze jedno kolo umístěné ve středu konstrukce. Jezdec bude měnit směr a rychlost náklonem platformy. ...
 • Koloběžka s BLDC pohonem 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky pro přenosnou skládací koloběžku. Jako pohon je použit BLDC motor. V práci je navržena elektronika pro senzorové řízení. Je použita six-step metoda komutace. V praktické ...
 • Návrh a optimalizace řídicích algoritmů pro elektrickou brzdu s EC motorem 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího algoritmu do mikrokontroléru dsPIC30F6015 pro elektrickou brzdu s EC motorem, která pak bude dynamicky zatěžovat testované EC motory. Součástí práce je také naprogramování uživatelského ...
 • Návrh měniče pro BLDC motor 

  Stejskal, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci měniče pro BLDC motor o výkonu 500W s bateriovým napájením, dále pojednává o možnostech realizace měničů a možnostech řízení těchto motorů. Popisuje realizaci měniče za použití ...
 • Návrh řídicí desky pro BLDC motor 

  Zbranek, Petr
  V rámci této diplomové práce byly řešeny algoritmy a hardware pro řízení BLDC motoru. Jako první byl navržen pro řízení motoru v LabView algoritmus nazývaný „Six-step“. Ten ovšem způsobuje zvlnění momentu, proto bylo ve ...
 • Návrh synchronního motoru s vnějším rotorem a s permanentními magnety 

  Dudáš, Juraj
  Práca sa bude zaoberať princípom funkcie synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi, je v nej uvedený rozbor motorov PMSM a BLDC. V projekte je uvedený výpočet parametrov požadovaných od pohonnej jednotky pre vetroň ...
 • Návrh výkonové, řídicí a měřicí elektroniky elektrické brzdy s EC motorem 

  Drbohlav, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí, měřicí a výkonové elektroniky pracoviště určeného pro dynamické zatěžování elektronicky komutovaných motorů pomocí elektrické brzdy. Po porovnání výhod a nevýhod možných koncepcí se ...
 • Pohon EC motoru malého výkonu 

  Štajner, David
  Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři konstrukci a řízení EC motoru. Na základě znalostí realizovat model EC motoru se snímáním polohy pomocí Hallových senzorů v programu Matlab Simulink. Model se má svými ...
 • Pohon peristaltického čerpadla pro lékařské účely 

  Smrž, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh pohonu peristaltického čerpadlo pro lékařské účely. Jejím počátečním cílem je bližší představení peristaltických čerpadel a krokových motorů. Poté dojde k vytvoření návrhu EC motoru, jehož ...
 • Pojezd robotického vozítka Traxster s využitím BLDC motorů 

  Svačina, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o robotickém vozítku Traxster, navrhuje jeho úpravu na změnu pohonu ze stejnosměrných motorů na BLDC motory (bezkartáčové stejnsměrné motory). Diskutuje hardware nutný k realizaci regulátoru, ...
 • Pokročilé řízení stejnosměrného třífázového motoru 

  Hanuš, Radek
  Cílem této práce je návrh a praktická realizace řídicí jednotky třífázového stejnosměrného motoru, jež bude schopna motor ovládat s ohledem na dosažení maximální účinnosti. Ke splnění tohoto požadavku bude použito vektorové ...
 • Porovnání vlastností senzorového a bezsenzorového řízení 3 fázového BLDC motoru 

  Drápal, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na porovnání senzorového a bezsenzorového řízení 3fázového BLDC motoru. Tato práce byla sestavena a konzultována s odborníky z firmy Honeywell, spol. s r. o. a NXP Semiconductors ...