Now showing items 1-18 of 18

 • Autentizace pomocí zařízení s OS Android 

  Smíšek, Martin
  Bakalářská práce popisuje základy kryptografie zahrnující symetrickou a asymetrickou kryptografii. Dále popisuje metody autentizace znalostí, žadatelem a předmětem. Zabývá se popisem perspektivních technologií NFC a BLE a ...
 • Autentizace v IoT 

  Drápela, Roman
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi autentizace v IoT. V úvodu práce jsou popsány vybrané autentizační protokoly z oblasti IoT. V další části jsou popsány technologie NFC a BLE, které nacházejí v oblasti IoT uplatnění. V ...
 • Bezdrátový měřicí modul pro vektorovou kalibraci 

  Vaca, Pavol
  Práca sa zaoberá kalibračnými metódami pre 3D snímače zrýchlenia a realizáciou návrhu bezdrôtového meracieho modulu pre vektorovú kalibráciu. V práci sú ďalej opísané princípy interpolácie elipsoidu a použitie týchto ...
 • Chytré zabezpečovací zařízení 

  Dragúň, Peter
  Práca sa zaoberá zabezpečovaním bytov a rodinných domov pomocou technológie Bluetooth Low Energy (BLE). Cieľom práce je vytvorenie a následná implementácia zabezpečovacieho zariadenia, ktoré pomocou Bluetooth dokáže detekovať ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Detekce bezpečnostních incidentů v Bluetooth sítích 

  Bárteček, Bronislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je detekovať bezpečnostné incidenty v Bluetooth Low Energy (BLE) sieťach. Bolo potrebné vytvoriť nástroj, ktorý by odhalil bezpečnostné problémy v zariadeniach a monitoroval aktivitu zariadení ...
 • Framework pro generování provozu v IoT sítích 

  Švehla, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom frameworku schopného prijímať, spracovávať a zároveň generovať a odosielať pakety technológií Bluetooth Low Energy (BLE), Z-Wave a IQRF. Okrem návrhu samotného softvéru sa zaoberá aj ...
 • Hlasovací zařízení na bázi Bluetooth Low Energy 

  Vybíral, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hardwarového zařízení a uživatelské aplikace pro hlasování. Pro komunikaci je využíváno protokolu Bluetooth Low Energy, kvůli jeho nízkoenergetickým vlastnostem. ...
 • Komunikace mezi systémem Android a platformou Arduino 

  Mychko, Maksim
  Diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro OS Android, která umožňuje efektivní bezdrátovou komunikaci s platformou Arduino. Cílem práce je vytvoření aplikace pro OS Android, s využitím vytvořené knihovny, která ...
 • Lokalizace osob v budově 

  Randýsek, Vojtěch
  Práce se zabývá tvorbou systému pro lokalizaci osob v budově. Byl představen systém založený na technologii Bluetooth, který pomocí metody fingerprinting osoby lokalizuje. Výsledný systém se skládá z databáze, webové ...
 • Lokalizace zařízení pomocí BLE rámců 

  Tsevelnyam, Amgalanbayar
  Diplomová práce se zabývá lokalizací objektů nebo osob uvnitř budovy tzv. indoor lokalizace pomocí Bluetooth Low Energy. Výstupem práce je zjištění přesnosti lokalizační metody Jedna nejbližší zóna na hustotě lokalizační ...
 • Monitorování neelektrických veličin s využitím Bluetooth Low Energy 

  Prítel, Peter
  Táto práca je zameraná na technológiu Bluetooth Low Energy a jej využitie pre komunikáciu so snímačmi neelektrických veličín. Práca popisuje všeobecné vlastnosti technológie Bluetooth . V praktickej časti sa práca venuje ...
 • Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy 

  Ježovica, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou v prostredí bezdrôtovych technológií. Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľovi možnosti využitia takejto komunikácie na úrovni nízkoenergetických sietí. Tieto informácie sa snaží ...
 • Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy 

  Ježovica, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou v prostredí bezdrôtovych technológií. Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľovi možnosti využitia takejto komunikácie na úrovni nízkoenergetických sietí. Tieto informácie sa snaží ...
 • Návrh úsporných IoT senzorů a sítě chytré domácnosti 

  Chmelařová, Gabriela
  Práce pojednává o nalezení vhodného řešení při konstrukci úsporných IoT senzorů pro domácí síť. Řešení se zabývá návrhem  a sestrojením zařízení provozovaných na bateriích, s účelem zajištění jejich dlouhodobého provozu. ...
 • Přístupový systém podporující více způsobů identifikace 

  Havlíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řídicí jednotky přístupového systému s podporou více způsobů identifikace. Navržený systém podporuje jako způsoby identifikace přístupové karty MIFARE a detekci zařízení s Bluetooth ...
 • Senzorické zařízení s Windows 10 IoT Core 

  Vaľuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá inštaláciou systému Windows 10 IoT Core na mikropočítač Raspberry Pi 2 a vytvorením AllJoyn aplikácie na meranie svetelnosti, teploty a vlhkosti vzduchu cez bluetooth rozhranie. V teoretickej časti ...
 • Zabezpečená brána pro bezdrátové IoT protokoly 

  Hošala, Martin
  Táto práca bola zameraná na vytvorenie funkčného prototypu zabezpečenej brány pre bezdrôtové IoT protokoly s využítím BeeeOn IoT Gateway. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať existujúce zabezpečovacie ...