Now showing items 1-1 of 1

  • Multicastové směrování v UMTS sítích 

    Kokeš, Roman
    Diplomová práce se zabývá multicast přenosy v mobilní síti 3. generace UMTS (Universal Mobile Telecommunacitions System). UMTS síť je primárně určena pro datové přenosy a podporuje nové služby jako přenos multimediálních ...