Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod 

    Glombová, Pavla
    Cílem diplomové práce je popis viskozity jako fyzikální vlastnosti kapalin, dále popis problematiky navrhování různých typů stokových sítí (tlakové, podtlakové a gravitační kanalizace), experimentální stanovení viskozit ...
  • Technologie plovoucích ostrovů pro čištění odpadních vod 

    Kohut, Rafael
    Důležitost správného zacházení s vodou dokonale popisuje Evropská vodní charta. Avšak s narůstajícím počtem lidí na Zemi a vodou jako nejdůležitější surovinou všech průmyslových a zemědělských odvětví je ohrožena její ...