Now showing items 1-3 of 3

 • Bioplynová stanice-stavebně technologický projekt 

  Fatura, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu s využitím standardizace a JIS 

  Nedoma, Tomáš
  Úkolem projektu zpracovaného ve spolupráci se společností Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě bylo vytvoření optimalizačního nástroje pro hodnocení výrobních procesů se zaměřením na implementaci JIS na jeho jednotlivé části. ...
 • Návrh řízení procesu honování 

  Gavač, Adam
  Štúdia, ktorá skúma sľubné spojenie princípov štíhlej výroby a nástrojov Priemyslu 4.0 pre riadenie výroby. Význam každého z týchto pojmov bol vysvetlený a vzájomný vzťah bol preskúmaný v teoretickej rovine. Ďalej boli ...