Now showing items 1-7 of 7

 • Direct Demodulation of Optical BPSK/QPSK Signals without Digital Signal Processing 

  Thuy, H. T.; Sun, S. D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  We experimentally demonstrate the coherent detection of 5-Gbd/s BPSK/QPSK signal by direct phase compensation of the phase noise without using a sophisticated digital signal processing algorithm. The phase compensation is ...
 • Implementace softwarového rádia do FPGA 

  Šrámek, Petr
  Obecným cílem této práce je implementace softwarově definovaného přijímače do obvodu FPGA. Součástí textu je shrnutí a porovnání několika základních koncepcí hardware určeného pro implementaci softwarových rádií, dále pak ...
 • Modulátor a demodulátor pro mikrovlnný spoj 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem mezifrekvenční části vysílače a přijímače využívající digitální modulace BPSK a QPSK pro mikrovlnný spoj pracující v pásmu frekvencí 24 – 26 GHz. Kromě výběru vhodného modulátoru a demodulátoru ...
 • Pseudonáhodné posloupnosti v UWB systémech 

  Laška, Richard
  Tato práce pojednává o technologii UWB a současném stavu problematiky a trhu. Jsou zmíněny mezníky v historii této technologie, stejně tak jsou popsány principy komunikace a použitelné modulační metody. Dále se práce zabývá ...
 • Sada přípravků pro demonstraci základních klíčovacích technik 

  Žlebek, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí sady prototypů laboratorních přípravků, pro ukázku základních metod digitálních modulací. Hlavním přípravkem je generátor nosné a klíčovacího signálu, který generuje cyklicky se opakující ...
 • Universality and Realistic Extensions to the Semi-Analytic Simulation Principle in GNSS Signal Processing 

  Jakubov, O.; Kacmarik, P.; Kovar, P.; Vejrazka, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  Semi-analytic simulation principle in GNSS signal processing bypasses the bit-true operations at high sampling frequency. Instead, signals at the output branches of the integrate&dump blocks are successfully modeled, thus ...
 • Využití moderních vícetónových modulací v bezdrátových sítích 

  Hamada, Adam
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční modely bezdrátových síťových technologií využívající moderní vícetónové modulace, zejména OFDM a FMT. Práce je realizována v prostředí Matlab – Simulink a modely ...