Now showing items 1-5 of 5

 • Color Appearance of Decorative Coatings 

  Vik, Michal; Čejka, Václav; Viková, Martina; Maltseva, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The article explains the basic concepts of colorimetry and deals with issues of assessment reflectance quality of special plaster coatings in accordance with current methods of measuring spectral reflectance of the ...
 • Normalizace hyperspektrálních obrazových dat 

  Grísa, Tomáš
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země slouží pro monitorování a analýzu různých složek životního prostředí. Tato práce se zabývá hyperspektrálními obrazovými daty, především jejich normalizací vzhledem k úhlu snímání. ...
 • Úprava konstrukce zařízení pro měření rozptylu laserového světla z drsných povrchů 

  Jaworková, Magdalena
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou detekční části laboratorního přístroje pro měření topografie drsných povrchů – laserového goniometrického skaterometr (SM II). Konstrukční úprava vychází ze záměny doposud ...
 • Vytváření shaderů pro systém Mental Ray 

  Dohnal, Jan
  Cílem diplomové práce je zmapovat vývoj počítačové grafiky v oblasti realistických zobrazovacích metod, seznámit se s renderovacím systémem mental ray, seznámit se s grafickým nástrojem Autodesk Maya, vytvořit několik ...
 • Výukový program pro demonstraci metod osvětlení a stínování 3D objektů 

  Chvál, Vít
  Tato práce popisuje tvorbu výukového programu pro demonstraci metod osvětlení a stínování 3D objektů. V textu jsou podrobně popsány modely osvětlení. Těmi jsou Phongův a Lambertův, jako zástupci empirických modelů a BRDF ...