Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Megová, Simona
  Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie výkonnosti podniku vybranej výrobnej spoločnosti a následnú implementáciu zvolenej metódy Balanced Scorecard, prostredníctvom ktorej usmerňuje chovanie a prístup spoločnosti k ...
 • Návrh strategie rozvoje malého podniku 

  Crháková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci strategie rozvoje malého podniku ABC, s.r.o. Na základě strategické analýzy je určena pozice podniku na trhu a jeho konkurenční výhoda. V souladu s podnikovou vizí a strategickými ...
 • Využití finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. 

  Chromčík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím finančních a ekonomických ukazatelů v podniku. Práce se zaměřuje na posouzení výkonnosti firmy na základě ekonomických a finančních ukazatelů a vychází především z účetních výkazů ...
 • Využití moderních konceptů řízení výkonnosti pro měření vlivu vyspělých výrobních technologií na výkonnost podniku 

  Pavelková, Drahomíra; Knápková, Adriana; Friedel, Libor (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Cílem článku je návrh takového konceptu řízení, který umožňuje komplexně měřit vliv vyspělých výrobních technologií na výkonnost podniku. V úvodní části je definován pojem „vyspělé výrobní technologie“ a navrženy možné ...
 • Založení malého podniku 

  Teršl, Michal
  Obsahem mé práce je vypracování kroků nutných k založení podniku. V první části práce charakterizuji teoretické pozadí, ve kterém se primárně zaměřím na charakteristiku jednotlivých analýz včetně modelu CANVAS. Ve druhé ...