Now showing items 1-6 of 6

 • Budovy pro vzdělávání - energie a vnitřní prostředí 

  Čišecký, Ladislav
  Diplomová práce se věnuje hodnocení vnitřního prostředí školního komplexu v atypickém himalájském vysokohorském prostředí, který je zcela závislý na energiích pochá-zejících z obnovitelných zdrojů. Konstrukční řešení budov ...
 • Energetické hodnocení systémů TZB 

  Cap, Petr
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením stávajících budov sportovně-rekreačního firemního areálu v Brušperku. K tomuto účelu uvádí porovnání vybraných druhů paliv, co by zdroje energie pro vytápění z hlediska ...
 • Systémy TZB v nemovitých památkách 

  Maurerová, Lenka
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ...
 • Vliv vnitřní tepelné akumulace konstrukcí pasivních domů na jejich letní tepelnou stabilitu 

  Němeček, Martin
  V poslední době nastal v České republice rozmach ve výstavbě pasivních domů a zároveň staveb z lehkých stavebních systémů, jako jsou moderní dřevostavby. Ohledně dřevostaveb panuje obecný názor, že se v létě pravděpodobně ...
 • Vliv změny klimatu na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budov 

  Kalný, Richard
  Tato diplomová práce zkoumá dopady možných klimatických změn na vybrané budovy. Pro simulace v programu BSim autor používá klimatická data scénářů SRES, konkrétně modely B1, A1B a A2. Součástí je také rešerše na téma ...
 • Zpětné získávání tepla v TZB 

  Hrabová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá optimalizací stokového výměníku pro zpětné získávání tepla. Pro správný návrh a optimalizaci je potřeba použít tři základní metody: diagnostiku, tepelně bilanční výpočty a modelování. Ve 2D softwaru ...