Now showing items 1-2 of 2

  • DC/DC měnič pro světelný zdroj s LED 

    Coufal, Martin
    Práce se zabývá návrhem a realizací snižujícího měniče s vysokým pracovním kmitočtem pro napájení výkonové LED. Pojednává o možnostech dnešních LED a napěťových převodníků. Dále se zabývá výběrem vhodných rychlých součástek ...
  • Snižující DC/DC měniče s vysokou účinností 

    Chudý, Andrej
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou viacerých verzií znižujúceho DC/DC meniča. Teoretická časť bakalárskej práce je venovaná všeobecnému rozboru DC/DC meničov s podrobným zameraním na znižujúci menič. ...