Now showing items 1-3 of 3

 • Studie plavební komory v rámci prodloužení vodní cesty Baťův kanál 

  Gulec, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem splavnění posledního úseku Baťova kanálu v úseku mezi jezem Rohatec a jezem Hodonín. V první části práce je popsán stávající stav zájmové lokality s jeho zhodnocení. V následujících částech ...
 • Studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu 

  Korych, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu. V úvodu práce je vysvětlena podstata studie proveditelnosti a její doporučená osnova. Dále jsou blíže popsány vybrané kapitoly ...
 • Úprava vybraného úseku vodního toku 

  Tomšej, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou úseku Baťova kanálu ve městě Strážnice, a to v ř. km 8,300 až 9,520. Úprava je rozdělena na dvě prováděcí fáze. V první fázi bude ze dna kanálu odtěžen veškerý sediment, který bude ...