Now showing items 1-5 of 5

 • Komunikace při vyjednávání stavební zakázky 

  Pelčák, Svatopluk
  Cílem diplomové práce je vytvořit a analyzovat marketingové výzkumy a následně posoudit jejich aplikaci do praxe. V teoretické části jsou vymezeny základní marketingové a komunikační znalosti spolu se stručným představením ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Klímová, Radka
  Předmětem bakalářské práce je konverze obilního sila ve Zlíně-Prštném. Stavební pozemek se nachází mezi ulicemi třída Tomáše Bati, Přímá a Jateční. V blízkosti objektu se nachází železniční stanice Zlín-Prštné. Cílem návrhu ...
 • Model střídá model - Transformace Baťova průmyslového města Batanagar v Indii 

  Březovská, Markéta
  Tato práce si klade za cíl přispět novými poznatky k debatě o korporátním urbanismu. Obecně zkoumá průběh a důsledky globalizačních tendencí na rozvoj průmyslových a postindustriálních měst, přičemž se snaží identifikovat ...
 • Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně 

  Ovčiariková, Kvetoslava
  Diplomová práca je zameraná na preverovanie možností zvyšovania plošného štandardu "baťovských štvordomkov" štvrti Letná v Zlíne. Cieľom projektu je zatraktívniť niekdajšiu robotnícku kolóniu Letná. Podporiť napredovanie ...
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou 

  Zímová, Barbora
  Tématem práce je návrh městské struktury domů situovaných v blízkosti centra města Zruč nad Sázavou v návaznosti na řeku Sázavu. Práce řeší aktuální problémy města, zabývá se především problémy spojenými s rekreací, cestovním ...