Now showing items 1-2 of 2

  • Isolace PHA produkujících bakterií ze směsného mikrobiálního konsorcia 

    Plachý, Petr
    Cílem této bakalářské práce byla detekce polyhydroxyalkanoáty (PHA) produkujících bakterií v aktivovaném kalu a pokus o izolaci těchto bakterií. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou PHA a bakteriální produkce ...
  • Metody identifikace PHA produkujících bakterií 

    Skřivanová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá testováním, optimalizací a porovnáním metod vhodných pro identifikaci bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty. V rámci práce byly využity metody kultivační a mikroskopické, kde byly bakteriální ...