Now showing items 1-7 of 7

 • Deskripce kuličkových šroubů 

  Strapina, Tomáš
  Tomáš Strapina Deskripce kuličkových šroubů BP, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, 2009, str. 34, obr. 32, přílohy 0 Bakalářské práce se se zabývá popisem funkce kuličkových šroubů.
 • Kuličkové šrouby pro posuvové soustavy s dlouhým zdvihem 

  Nováček, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na dlouhé kuličkové šrouby s maticí. Je zde popsán jejich princip, základní typy a parametry i současný stav jednotlivých používaných komponent. K práci je vytvořen v programu Microsoft Excel ...
 • Návrh a analýza křížového stolu 

  Zemčík, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem křížového stolu. Tedy návrhem lineárního vedení, kuličkového šroubu a motoru. Dále je využito dynamické simulace v MSC Adams obráběcího cyklu a cyklu polohování polotovaru rychloposuvem. Jako ...
 • Výpočty životnosti konstrukčních uzlů v obráběcích strojích 

  Novotný, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je porovnat výpočty životností konstrukčních uzlů v obráběcích strojích dle jednotlivých výrobců. První část práce se zabývá popisem třech důležitých částí obráběcího stroje a to valivými vedeními, ...
 • Zajištění stability dlouhých kuličkových šroubů a matic 

  Dulava, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem podpěr podpírající hřídele kuličkového šroubu. Navrhované podpěry budou sloužit pro zvýšení stability rotujících kuličkových šroubů. Úvodní část obsahuje podrobných rozbor ...
 • Zlepšení dynamiky CNC os s kuličkovými šrouby 

  Ciklamini, Marek
  Práce se zabývá dynamikou posuvových os CNC strojů realizovaných pomocí kuličkových šroubů. Rešerše tématu začleňuje popis hlavních částí s dosavadními přístupy řízení. Prvotní návrh je realizován zjednodušeným matematickým ...
 • Zlepšení dynamiky CNC osy s kuličkovým šroubem 

  Ciklamini, Marek
  Práce se zabývá virtuálním modelováním pohonové soustavy CNC osy s kuličkovým šroubem pomocí moderních softwarových nástrojů pro účely přibližnému vyhodnocení dynamických vlastností reálné soustavy. Realizovaný vázaný ...