Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru 

    Martiniová, Blanka
    Tato bakalářská práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru a zároveň ...
  • Finanční zajištění stavebního projektu 

    Holcmanová, Zdena
    Tato diplomová práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou stručně charakterizovány základní pojmy týkající se projektu a veřejného projektu. Dále jsou popsány možnosti, jak ...