Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza soudobých možností úvěrového financování firem v České republice. 

    Schiller, Jaroslav
    Obsahem bakalářské práce je analýza soudobých možností úvěrování firem prostřednictvím bankovních úvěrů v České republice, se zvláštním zaměřením najednotlivé typy poskytovaných úvěrů nejvýznamnějšími bankami. Konečným ...
  • Financování developerských projektů 

    Závěrková, Jana
    Diplomová práce se zabývá tématem Financování developerských projektů. První část práce pojednává o rozboru teoretických pojmů souvisejících s danou problematikou a popisuje průběh developerské činnosti a kroky developera ...