Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh analogového sloupcového ukazatele 

    Janík, Lukáš
    Tato práce se zabývá návrhem bateriově napájeného analogového sloupcového ukazatele (bargrafu) pro signalizaci pomalých signálů. Bargraf bude nasazen v mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. ...