Now showing items 1-2 of 2

  • Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku 

    Sedláčková, Gabriela
    Bakalářská práce se zabývá metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Důležitým mechanismem organismu pro udržení homeostázy v těle je tzv. zpětnovazební baroreflexní smyčka, která ...
  • Vliv dýchání na barorecepční reflex 

    Humpolík, Tomáš
    Tato diplomová práce pojednává o vlivu dýchání na barorecepční reflex. Úvodní část práce se zabývá způsoby měření krevního tlaku, s ohledem na použitou metodu. V druhé části je podrobný rozbor a vysvětlení pojmu baroreflex, ...