Now showing items 1-15 of 15

 • Automatická konfigurace pracovních stanic Cisco akademie 

  Homolka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku práce se vzdálenými stanicemi spojenou se správou laboratoře Cisco akademie. Operace se stanicemi, tedy správa laboratoře, je prováděna v prostředí operačních systémů Linux. První ...
 • Automatické regresní testy pro SW balíčky SDK a CMSIS 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a popisem implementace automatických regresních testů pro softwarové balíčky SDK a CMSIS s využitím systému pro kontinuální integraci Atlassian Bamboo. Cílem bylo vytvořit sadu testů ...
 • Automatizace útoku MitM na WiFi sítích 

  Vondráček, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum v oblasti bezpečnosti bezdrátových sítí. Práce přináší studii široce využívaných síťových technologií a principů zajištění bezpečnosti bezdrátových sítí. Analyzované technologie ...
 • Filtrování textů extrahovaných z PDF, OCR nebo webu 

  Žigárdi, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá normalizací textů vzniklých převedením z různých formátů a vytvořením výslovnostních slovníků. Jednou z jejich možností využití je například při strojovém zpracování řeči. Analyzovány jsou ...
 • Minimalizace operačního systému CentOS 

  Vashkevich, Pavel
  Účelem této práce je provést redukci operačního systému Linux. Pro minimalizaci byla zadaná linuxová distribuce CentOS 8, která je vytvořena na základě otevřených zdrojových kódů. Tyto jsou šířeny společností Red Hat. ...
 • Monitorování přenosových parametrů sítě Internet 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových vlastnosti siete Internet, konkrétne odozvy na program ping, protokol SSH a na meranie prenosovej rýchlosti. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti ...
 • Monitorování serverů v Internetu 

  Pospíchal, Ondřej
  Tato práce se zabývá získáváním pravidelných informací o dostupnosti stanic a o dostupnosti vzdáleného připojení stanic pomocí SSH v síti PlanetLab po celém světě. V teoretické části je popsaná síť PlanetLab, služby ping ...
 • Nástroj pro analýzu skriptů unixového shellu 

  Holomek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou skriptů. V dnešních distribucích Linuxu nebo jiných operačních systémů založených na myšlence Unixu je mnoho nastavení konfigurováno pomocí skriptů. Práce směřuje k vytvoření programu, ...
 • Obecná bezpečnost Internetu věcí 

  Páleník, Luděk
  Diplomová práce ,,Obecná bezpečnost internetu věcí" se v teoretické části zabývá rozborem sítí s nízkým odběrem elektrické energie -- zejména sítěmi LoRaWAN. Dále se práce zabývá obecnou bezpečností Internetu věcí a také ...
 • Performance Optimization of Testing Automation Framework Based on Beakerlib 

  Heger, Jakub
  Cílem této práce je analyzovat a optimalizovat výkon testovací knihovny BeakerLib, konkrétnělogovacího mechanizmu, který byl nahlášený jako problematický z hlediska výkonu. Prvníčást práce se zabývá analýzou daného problému, ...
 • Prednasky.com - systém pro automatické zpracování přednášek 

  Černý, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření systému pro automatizované zpracování videí z přednášek. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Bash Framework, který je tvořen z několika oddělených atomických úloh. Na jeho vstupu je video, ...
 • Skripty pro konfiguraci operačního systému Fedora v síti PlanetLab 

  Czerner, Lukáš
  Dokument obsahuje popis nástrojů a postupů pro tvoru skriptů pro vzdálenou konfiguraci operačního systému Fedora, obecně však jakéhokoli unix-like operačního systému. Samozřejmě jsou zde také předvedeny některé způsoby ...
 • Skripty pro podporu výuky 

  Mour, Lukáš
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku výuky - hodnocení studentských aktivit, zejména registrace studentů na týmové projekty, tvorbu tabulek hodnocení, kontrolu kompletnosti a formální správnosti odevzdaných souborů ...
 • Systém pro automatické filtrování testů 

  Lysoněk, Milan
  Cílem této práce je vytvořit systém, který je schopný automaticky určit množinu testů, které mají být spuštěny, když dojde v ComplianceAsCode projektu ke změně. Navržená metoda vybírá množinu testů na základě statické ...
 • Univerzální měřicí zařízení pro mobilní sítě LTE 

  de Groot, Štefan
  Predmetom diplomovej práce je skúmanie možností realizácie univerzálneho meracieho zariadenia v sieti LTE. Sú popísané základy M2M komunikácie a trendy v IoT. Cieľom práce je nájsť optimálny hardvérový základ, na ktorom ...