Now showing items 1-5 of 5

 • LiFePO4 akumulátor a BMS obvody pro akumulátorovou vrtačku 

  Fiala, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lithiových akumulátorů. Jsou zde uvedeny jejich typické vlastnosti a praktické využití. Také je tu kapitola o lithium-ion-železo-fosfátových akumulátorech, které budou součástí ...
 • Sodium ion batteries and gel electrolytes 

  Gottwald, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with the elecdrode materials and gel electrolytes suitable for sodium-ion batteries (Na-ion batteries). In the field of electrode materials were investigated carbon materials based on CR5995 with added ...
 • Studium životního cyklu akumulátorů 

  Babieska, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem životního cyklu lithno-iontového akumulátoru. V teoretické části je popsána historie, vývoj a princip elektrochemických článků. Samostatnou kapitolu tvoří lithno-iontové akumulátory. ...
 • USB tester akumulátorů 

  Andrysík, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí testeru akumulátorů a problematikou nejznámějších primárních a sekundárních elektrochemických článků. Je tvořena čtyřmi částmi - první se zabývá obecným popisem nejpoužívanějších elektrochemických ...
 • Vliv tlaku použitého při výrobě elektrod na jejich výsledné vlastnosti 

  Foltová, Anežka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem tlaku použitého při výrobě elektrod na jejich výsledné vlastnosti. V teoretické části práce jsou popsány sekundární elektrochemické zdroje, se zaměřením na Li-ionové akumulátory. Hlavní ...