Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza elektrických a hybridních vozidel 

  Slaběňák, Patrik
  V současné době začínají být zdroje ropy pomalu omezené, a proto je potřeba uvažovat nad alternativními zdroji energie. Výsledkem tohoto semestrálního projektu je základní přehled o aktuálním vývoji elektrických a hybridních ...
 • Carboxymethyl Cellulose As The Binder For The Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Demand for the high energy density batteries significantly increased along with the rapid development of new power source depending technologies. While these technologies are rapidly evolving, the battery industry is lagging ...
 • Charakterizace vlastností grafitových materiálů v aplikaci litihum-iontového akumulátoru 

  Kajzr, Miroslav
  Táto práca sa bude zaoberať problematikou ohľadne záporných elektródových hmôt pre Lithium-iontové akumulátory. Úvodná časť práce sa venuje vlastnosťami záporných elektród na bázi grafitu a spoznávanie súčasných technológií ...
 • Design průmyslového kotle s možností kogenerace 

  Mička, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu průmyslového kotle na biomasu, který řeší problematiku energetické budoucnosti spalování paliv s využitím současné výroby elektrické energie – mikrokogenerace, určené pro větší ...
 • Dynamický model Li-ion článku 

  Loucký, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním a následným vytvářením dynamického modelu Li-Ion baterie v programu MATLAB. Jsou zde porovnány různé matematické modely z pohledu jejich nedostatků. Je zde podrobně popsán model ...
 • Effect of Compaction Pressure to the Electrochemical Properties of the Electrodes for Li-S Accumulators 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Over the last decade, demand for batteries increased a lot thanks to the wearable devices and electric cars. The current trend in all industries is reducing the size and weight of batteries and increasing their capacity. ...
 • Elektrotechnická výzbroj elektrických dopravních strojních zařízení 

  Václavík, Lukáš
  Jedná se o rešeršní práci zkoumající současné trendy v elektro mobilitě. Zaměřuje se především na různé druhy uspořádání pohonných prvků a zdrojů energie, další část se soustředí na samotné elektromotory a akumulátory, ...
 • Improved Electrochemical Performance of NCM Cathode Materials Based on the Modification of the Salt Content in the Electrolyte 

  Ortiz, Mariela Gisela; Čech, Ondřej; Sedlaříková, Marie (IOP Publishing, 2019-11-25)
  In this work, NCM cathode materials, for Li-ion batteries, were synthesized via a solid-state reaction routine, in which manganese (IV) dioxide, nickel (II) oxide, cobalt (II) hydroxide and lithium hydroxide monohydrate ...
 • Influence Of Ambient Atmosphere To Active Material Of Disassembled Li-Ion Accumulator 

  Karmazinova, Katerina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  At the present time the worldwide hot topic is recycling. How to deal with the product at the end of its life cycle? This paper is focused on recycling of active cathode material of lithiumion accumulators. The research ...
 • Influence Of Ambient Temperature On Electrochemical Parameters Of Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  With the increasing popularity of electric vehicles, the demand for their range is increasing and thus demand for the batteries that power them. Range of current electric vehicles using Li-ion battery technology is around ...
 • Konstrukce cestovní nabíječky pro mobilní telefon 

  Stejskal, Lukáš
  V Diplomové práci navrhuji vhodné zapojení měniče pro cestovní nabíječku mobilního telefonu. Součástí práce je také pojednání o dostupných akumulátorech, které lze využít jako zdroj pro napájení navrhovaného měniče.
 • Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem 

  Kosek, Roman
  Diplomová práce Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem se zaměřuje na tyto druhy vozidel a jejich specifika z pohledu oceňování. Věnuje se současnému stavu technologické vyspělosti v tomto oboru, ...
 • Metodika připojení TC do silové infrastruktury 

  Trůčka, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je popis metodiky připojení technologického centra do silové infrastruktury. Úvodem popisuji charakter TC a jak je možné zajistit možné připojení do silové infrastruktury. Dále se zabývám možnostmi ...
 • Měřič kapacity Li-Ion a NiMH akumulátorů 

  Pinďák, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je teoretický rozbor problematiky baterií, rozbor měřiče kapacity Li-ion a NiMH akumulátorů a jeho následné sestrojení. Práce je tvořena třemi hlavními částmi. V první teoretické části je rozebrána ...
 • Modelování Lithium Iontových akumulátorů pomocí ECM 

  Langer, Lukáš
  Tato práce se se zabývá modelováním a simulováním Li-Iontových akumulátorů v programu ANSYS Fluent. Jsou zde rozebrány různé druhy simulování s hlavním zaměřením na metodu pomocí náhradního obvodu ECM. Práce se zabývá také ...
 • Modification Of The Production Of Positive Electrodes For Lithium-Sulfur Batteries 

  Jaššo, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The rapid development of electrical wearable devices and electric cars is forcing battery industry into developing more efficient and economic energy storage systems. One of the attractive candidates among these systems ...
 • Návrh řešení hot-swap výměny hlavního akumulátoru mobilního robotu 

  Kandera, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá analýzou problematiky a dostupných riešení hot-swap kontroléra, ktorý umožňuje výmenu primárneho zdroja na mobilnom zariadení BREACH bez prerušenia prevádzky operačného systému. V prvej časti sú ...
 • Passive Balancer For Eight Cell Battery Lifepo4 Pack 

  Herceg, Erik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This Article deals with the passive balancer that is required in all multi-cell battery systems. The balancer is designed for eight LiFePo4 battery cells that are connected in series, to achieve the required voltage of ...
 • Přípravek pro testování a diagnostiku Li-Ion baterií 

  Musil, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro diagnostiku Li-Ion článků. Zařízení je rozděleno na modul řídící a modul baterií. Řídící modul obstarává komunikaci s uživatelem, počítačem a zálohu dat na SD kartu. Modul baterií ...
 • Realizace vrtulníku se čtyřmi rotory 

  Pekarovič, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom vrtuľníku so štyrmi rotormi označovaného ako quadkopter. Popisuje jeho princípy fungovania a existujúce modifikácie. Súčasťou práce je výber vhodného rámu, zostavy diaľkového ovládania, ...