Now showing items 1-1 of 1

  • Dolování dat z databází 

    Slezák, Milan
    Diplomová práce je zaměřená na představení možností data miningu. Data mining se zabývá odhalováním skrytých vazeb mezi data. Zájem o tuto oblast se datuje do 60. letech 20 století. Analýza dat našla uplatnění nejdříve v ...