Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní robot řízený KINECTem 

    Málek, Miroslav
    Tato práce se zabývá návrhem mobilního robota, který je řízen pohybovým zařízením MS Kinect. Pohyb robota je řízen hloubkovými daty, které jsou zpracovány vhodným ARM procesorem. Dále je v práci navržen modul pro sériovou ...
  • Návrh a realizace vývojové desky pro platformu Beagleboard 

    Ťapucha, Andrej
    Náplňou diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť rozširujúcu dosku pre jedno doskový počítač beagleboard. Prvou a veľmi dôležitou častou bolo zistiť všetky možnosti o rozšírenie samotného počítača. Zvoliť správne rozširujúci ...