Now showing items 1-4 of 4

 • Device For Automatic Testing Of Ultrasonic Gas Leak Detector 

  Skryja, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In this paper a device for automatic testing of the gas leak detector is presented. The device allows testing product which is an embedded device that is improved during a development. This requires testing the product ...
 • Zakládací manipulátor pro 3D tiskárnu 

  Khmil, Denys
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stroje pro obsluhováni 3D tiskáren. Během práce byly vybraný vhodné mechanické a elektronické součástky, vytvořen 3D model manipulátoru v programu Siemens NX12, navrhnuta schéma ...
 • Zařízení pro automatizované testování hardwaru 

  Macháček, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem systému pro automatické testování hardwaru na platformě Beagle Bone Black. Cílem této práce je vyvinout komplexní zařízení, díky kterému bude možné otestovat funkcionalitu obecně elektronických ...
 • Zařízení pro monitorování a agregaci velkého množství průmyslových dat 

  Held, Oliver
  Táto bakalárska práca popisuje hardvérovú a softvérovú prípravu monitorovacieho zariadenia pre zber veľkých dát v priemysle. Zariadenie je zložené z vývojového kitu BeagleBone Black, na ktoré sú pripevnené senzory na ...