Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika testování stříkaných betonů 

    Škapová, Pavla
    Diplomová práce je zaměřena na testování laboratorně vyrobeného stříkaného betonu. Sledovanými parametry jsou především pevnost betonu a modul pružnosti betonu v tlaku. Pozornost je věnována metodám měření těchto parametrů ...