Now showing items 1-13 of 13

 • Akustická holografie 

  Vacula, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a postup při bezkontaktní identifikaci zdroje zvuků pro blízká i vzdálená pole. Principy jednotlivých metodik akustické holografie jsou zde stručně popsány a pro detailnější uvedení ...
 • Anténa s řiditelným svazkem 

  Krejčíř, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem antény s řiditelným svazkem. V práci jsou popsány metody řízení svazku a následný návrh antény. Anténa byla navržena pro ISM pásmo a pracuje na kmitočtu 5,8 GHz. Celý návrh byl proveden ...
 • Aplikace akustické kamery v automobilovém průmyslu 

  Zicha, Marek
  Tato bakalářská práce na téma „Aplikace akustické kamery v automobilovém průmyslu“ se zabývá popisem jednotlivých částí kamery, algoritmů pro vyhodnocování signálu a mož-nostmi použití akustické kamery v automobilovém ...
 • Aplikace mikrofonního pole 

  Toman, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem problematiky snímání zvukových signálů v prostoru pomocí mikrofonního pole. Na základě popisu vybrané koncepce mikrofonního pole je charakterizována základní metoda beamformingu (Delay and ...
 • Beamforming Circuits For L-Band Antenna 

  Kalina, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This project describes the design of beamforming circuits for L-band antenna. The first part contains designed concept of a phase shifter. Other part consists block scheme of the phase shifter with real components and ...
 • Derivation of Criterion Suitable for Evaluation of Multichannel Noise Reduction Systems for Speech Processing 

  Bolom, V.; Ingerle, J.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This paper deals with the theoretical derivation of the Noise Reduction criterion suitable for evaluation of multichannel noise reduction system performance. This criterion is suitable for noise suppression assessment and ...
 • Mikrofonní pole malých rozměrů pro odhad směru přicházejícího zvuku 

  Kubišta, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku v malých mikrofonních polích. Využívá metod založených na časovém zpoždění signálu, dále na energickém poklesu či rozdílné fáze signálu. ...
 • Mikrofonová pole pro prostorovou separaci akustických signálů 

  Grobelný, Petr
  Cílem této práce bylo prozkoumání metody lokalizace zdrojů akustického signálu a jejich následná separace pomocí algoritmů tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole. Posléze byly vybrány dvě geometrie mikrofonních ...
 • Multi-Antenna OFDM System Using Coded Wavelet with Weighted Beamforming 

  Anoh, K.; Asif, R.; Abd-Alhameed, R.; Rodriguez, J.J.; Noras, M.; Jones, S.M.R.; Hussaini, A. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  A major drawback in deploying beamforming scheme in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is to obtain the optimal weights that are associated with information beams. Two beam weighting methods, namely co-phasing ...
 • Obvody pro tvarování svazku antény v pásmu L 

  Kalina, Ladislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh obvodů určených pro tvarování svazků (dále jen OTS) antén pasivního radaru. Ve své úvodní části postupně prochází základní teorii pasivních radarů a principy řízení svazků antén. Následně ...
 • An S-FSCW Based Multi-Channel Reader System for Beamforming Applications using Surface Acoustic Wave Sensors 

  Pfeffer, C.; Scheiblhofer, S.; Feger, R.; Stelzer, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  Interrogating multiple surface acoustic wave (SAW) sensors located within the same radar beam require techniques to separate the multiple superposing SAW sensor responses. The presented multi-channel reader features four ...
 • Small Footprint Multilayered Millimeter-Wave Antennas and Feeding Networks for Multi-Dimensional Scanning and High-Density Integrated Systems 

  Djerafi, T.; Ghassemi, N.; Kramer, O.; Youzkateli-el-Khatib, B.; Guntupalli, A. B.; Wu, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  This paper overviews the state-of-the-art of substrate integrated waveguide (SIW) techniques in the design and realization of innovative low-cost, low-profile and low-loss (L3) millimeter-wave antenna elements, feeding ...
 • Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole 

  Grénar, Milan
  Cílem bakalářské práce je shromáždění teoretických i praktických informací o~metodách pro odhad směru příchodu signálu, přičemž důraz je kladen na tvarování přijímací charakteristiky. Jsou zavedeny obecné konvence používané ...