Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a optimalizace tlumiče teplotních fluktuací využívající latentní teplo fázové přeměny 

    Kozubík, Lukáš
    Cílem této diplomové práce je vytvořit model tlumiče teplotních fluktuací pomocí metod v práci popsaných. K tlumení fluktuací se využívá materiál PCM. Tato práce popisuje jednu z možný aplikací tohoto materiálu do praxe. ...
  • Včelí algoritmus 

    Miškařík, Kamil
    Obsahem práce je naprogramování Java třídy a skriptu v Matlabu, které budou implementovat včelí algoritmus (BeesAlgorthm). K otestování výkonu tohoto algoritmu je využito standartních optimalizačních funkcí Rosenbrock a Rastrigin.