Now showing items 1-2 of 2

  • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii 

    Šťastná, Štěpánka
    Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob ve dvou porovnávaných státech, jimiž jsou Česká republika a Belgie. V této práci jsou popsány způsoby zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii ...
  • Praktická aplikace daňové soustavy Belgie a ČR 

    Pospíšilová, Pavla
    Bakalářská práce se zabývá srovnáním současného stavu legislativy upravující podnikání fyzických osob v České republice a Belgii, zejména zákonem o dani z příjmů. Na základě zjištěných skutečností práce řeší, ve které zemi ...