Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické metody teorie optimálního řízení a jejich užití 

    Felixová, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou spojitého optimálního řízení, což je jedna z nejvýznamnějších aplikací teorie diferenciálních rovnic. Cílem této práce bylo jak nastudování matematické teorie optimálního řízení, ...