Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řídicího systému pásového dopravníku 

    Lauko, Matúš
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadiacej aplikácie pásového dopravníka. Riadiaca aplikácia je navrhnutá a vytvorená v prostredí LabVIEW. Aplikácia využíva strojové videnie na získanie informácií o stave dopravníka ...