Now showing items 1-4 of 4

 • Pásový dopravník pro dopravu cihlové drti 

  Menoušek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout šikmý pásový dopravník na dopravu cihlové drti. Zadanými parametry je dopravní délka 65 m, výška 12 m a dopravní výkon 125 t/hod. Práce obsahuje funkční výpočet pásového dopravníku, ...
 • Pásový dopravník pro dopravu stavební drti 

  Němec, Jan
  Cílem této bakalářské práce na téma pásový dopravník je navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavební drti na osovou vzdálenost 48 m s převýšením 6 m.Požadovaný výkon je 170t/hoh. Tato práce ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Rajdl, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá pásovým dopravníkem pro dopravu recyklovatelného kameniva v šikmém směru. Cílem je nalézt konstrukční řešení pásového dopravníku pro zadaný dopravní výkon 85 000 kgh-1, zadanou osovou ...
 • Pásový šikmý dopravník obilí 

  Hanzlík, Aleš
  Cílem této bakalárské práce je konstrukcní návrh šikmého pásového dopravníku,umístneného na podperné ocelové konstrukci.První cást bakalárské práce se zabývá funkcním výpoctem a stanovením hlavních rozmeru pásového ...