Now showing items 1-1 of 1

  • Design městského mobiliáře s využitím betonu 

    Loudová, Martina
    Obsahem této diplomové práce je návrh designu městského mobiliáře s využitím betonu. Součástí práce je stručné marketingové shrnutí, zmapování současných trendů na poli designu městského mobiliáře a nalýza používaných ...