Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivní filtry RC realizované v technologii CMOS 

    Veverka, David
    Předkládaná práce pojednává o problematice aktivních filtrů RC a jejich aplikaci v technologii CMOS. Základním zaměřením je sumarizace základních poznatků o funkci aktivních filtrů RC, seznámení se s jejich základními ...
  • Laboratorní úloha zaměřená na obvody se spínanými kapacitory 

    Urban, Lukáš
    Tato diplomová práce je zaměřena na důkladné seznámení se s principy funkce obvodů se spínanými kapacitory (SC-Switched Capacitor) a s možností jejich aplikace převážně v kmitočtových filtrech, popř. generátorech signálů. ...