Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový přenos energií 

    Lašo, Matej
    Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť komplexné informácie o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Jeho historického vývinu až po súčasnosť a súčasné zariadenia ktoré ho využívajú, o jeho vplyve na zdravie človeka ...
  • Návrh senzorových modulů pro bezdrátovou síť ZigBee 

    Tichý, Andrej
    Cieľom práce je prispieť k rozširovaniu globálneho fenoménu IoT a vytvoriť senzorickú sieť. V mojej práci som sa zameral na tvorbu aktívnych i pasívnych modulov využívajúcich štandard IEEE802.15.4 nad protokolom ZigBee. ...