Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice 

  Němec, Ivo
  Tato semestrální práce se zabývá zkoumáním rozdílných principů řízení topných těles v pájecích stanicích a vlivu bezolovnaté pájecí slitiny na životnost pájecích hrotů. V práci je shrnut popis dílčích prvků pájecích stanic ...
 • Pevnost pájených spojů na keramických substrátech 

  Jansa, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení a následným testováním mechanických vlastností vytvořeného spoje. V teoretické části práce jsou rozebrány druhy bezolovnatých pájek, vliv ochranné atmosféry na ...
 • Spolehlivost bezolovnatých pájek a vybrané způsoby odhadu jejich životnosti 

  Švecová, Olga
  Disertační práce pojednává o spolehlivosti bezolovnaté pájky SAC 305. V textu práce jsou shrnuty znalosti z oblasti únavových modelů používaných při určování životnosti pájených spojů, a také je zde zmíněno o dalších ...