Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpečená komunikace mezi data loggerem a databazovým serverem 

  Ferek, Matúš
  Táto práca je zameraná na analýzu bezpečnostných rizík pri prenose dát v sieti Internet a navrhnutie niekoľkých možných riešení zabezpečenia komunikácie medzi jednotkou zberu dát a serverom pre spracovanie dát. Výsledkom ...
 • Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux 

  Kňažeková, Nikola
  Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej časti sú popísané slabiny ...
 • Bezpečnost v letecké dopravě 

  Daško, Matúš
  Bakalárska práca je zameraná na oblasť bezpečnosti v letectve. Cieľom je ukázať rozdielnosť zložiek bezpečnosti poskytnutím základných informácii a poukázať na aktuálne projekty a nové trendy predovšetkým v kontrole ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Mobile Devices Attacks 

  Trebula, Peter
  Táto práca sa zaoberá bezpečnostnými architektúrami v mobilných zariadeniach a rôznymi formami útokov proti nim. V prvej časti je úvod do bezpečnosti mobilných zariadení a bezpečnostné riziká súvisiace s mobilnými zariadeniami. ...
 • Návrh komunikace mezi pohybujícími se vozidly 

  Klampár, Marián
  Účelem práce je přiblížení možnosti vzájemné interakce mezi vozidly v běžné dopravě a objasnění nových přístupů v komunikaci za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti jízdy vozidel. Práce současně poukazuje na nedostatky ...
 • Návrh zabezpečeného síťového modelu 

  Kis, Matej
  Cieľom práce bolo navrhnúť zabezpečenú sieť s popisom zabezpečenia na vrstvách ISO/OSI modelu. Popis protokolov, ktoré je možné využiť k dosiahnutiu požadovanej bezpečnosti sieťovej infraštruktúry. V teoretickej časti bola ...
 • Pevnostní kontrola sestavy kliky jízdního kola 

  Kolenčík, Richard
  Bakalárska práca sa zaoberá pevnostno-deformačnou kontrolou zostavy kľuky bicykla. Prvá časť sa venuje kontrole bezpečnosti voči únavovému lomu kľuky bicykla, ktorá je zaťažená kombinovaným namáhaním. V druhej časti práce ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Ďuraj, Peter
  Hlavným obsahom mojej bakalárskej práce bude uviesť problematiku bezdrôtových sieti. Vysvetľuje aktuálne používané štandardy a architektúry v bezdrôtových sieťach a ich bezpečnosť. V ďalšej časti nadväzuje analýza problému ...
 • Přenos bezpečnostních opatření z Chrome Zero do JavaScript Restrictor 

  Horňák, Peter
  Táto práca sa zaoberá zlepšovaním bezpečnosti a ochranou súkromia užívateľov webových prehliadačov rozšírením funkcionality doplnku webového prehliadača nazývaného JavaScript Restrictor, ktorého prototyp bol vytvorený za ...
 • Systémy pro detekci a prevenci průniků 

  Pitschmann, Andrej
  {V rámci semestrálnej práce je našou úlohou zoznámiť sa s~problematikou IDS/IPS. Vytvoríme rozbor výhod a~nevýhod použitých open~source IDS/IPS systémov a~ich zaradenie do siete. Práca poukazuje na problematiku NIDS, ktoré ...
 • Využití bezpečnostních senzorů v automatizaci 

  Miklis, Peter
  Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa s problematikou bezpečnosti v automatizácii a využitím bezpečnostných senzorov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na trhu. V prvej časti je rozoberaná dôležitosť bezpečnosti ...
 • Výstavba datových center 

  Dóša, Vladimír
  V tejto práci sa venujem oboznámeniu s novými svetovými trendmi v oblasti budovania a prevádzky dátových centier. Ďalej v práci aplikujem konkrétne príklady z praxe a dopĺňam teóriu o nové poznatky v danej oblasti.
 • Zabezpečená brána pro bezdrátové IoT protokoly 

  Hošala, Martin
  Táto práca bola zameraná na vytvorenie funkčného prototypu zabezpečenej brány pre bezdrôtové IoT protokoly s využítím BeeeOn IoT Gateway. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať existujúce zabezpečovacie ...
 • Zabezpečení sítě pomocí virtuálních firewallů nové generace 

  Varmus, Pavol
  Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku zabezpečenia sietí pomocou fire- wallov, zhodnotiť vlastnosti jednotlivých typov firewallov a následne ich zdokumentovať. Ďalším z cieľov je návrh zabezpečenia malej až ...